Seneste indlæg

Hvad Er En Almen Bolig?

Billede: Pixabay

Alle kan bo i en almen bolig ved at leje sig ind. Og det er der også rigtig mange, der gør. Faktisk er der intet mindre end en million mennesker i Danmark, der bor i en almen bolig. Denne million beboere er fordelt på godt og vel 560.000 almene lejeboliger, hvilket udgør cirka 20% af boligerne i Danmark.

Hvad er en almen bolig? En almen bolig er en speciel type af bolig, der bliver administreret af en almen boligforening. Almene boliger dækker både over familieboliger, ungdomsboliger og ældreboliger. Almene boliger kan både dække over lejligheder, rækkehuse og almindelige huse. En almen bolig vil oftest blive udbudt til en relativt lav husleje sammenlignet med markedspriserne.

Almene boliger er bygget med henblik på forskellige formål. En af disse formål er, at alle skal have mulighed for at bo i en fornuftig bolig, der er til at betale. Dette gælder også for personer med særlige behov og udfordringer, der ofte får anvist boligen i kommunen, der disponerer over cirka 25% af alle almene lejelejligheder.

Kommunen bruger ofte boligerne til at hjælpe personer, der ikke har mulighed for at begå sig eller komme ind på det private boligmarked. Eksempelvis vil udsatte familier og personer, der har en ringe økonomisk formåen, blive prioriteret til disse boliger.